Betaalbaar wonen in collectief eigendom

De coöperatie WaalwijkWonen is gestart onder de noemer CPOH: ‘Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor Huurders’. CPOH is een vorm die is afgeleid van collectief particulier opdrachtgeverschap met het belangrijke verschil dat de uiteindelijke bewoners huurders zijn in plaats van eigenaren. CPOH is een coöperatieve woningvereniging.

De coöperatieve woningvereniging is een vereniging met de volgende uitgangspunten:

  • Het ‘Collectief’: Men wordt lid van de vereniging: een ‘coöperatieve woningvereniging’.
  • De vereniging, dus eigenlijk de groep, bouwt een aantal woningen.
  • De leden van de vereniging zijn hierbij de ‘Particuliere Opdrachtgevers’: Met elkaar wordt bepaald wat voor woningen er gebouwd worden, hoe het er uit gaat zien.
  • Nadat de woningen gebouwd zijn, worden de woningen door de (coöperatieve woning-) vereniging verhuurd aan de leden. Men wordt dan ‘Huurder’ van een van de woningen die door de vereniging in ‘Particulier Opdrachtgeverschap’ bedacht zijn.

Bij CPOH zijn de bewoners aan zet. De coöperatie past in deze tijd. Energiecoöperaties zijn al op meer plekken actief. In kleine kernen worden dorpshuizen in coöperatief verband geexploiteerd. De cooperatieve woningvereniging is feitelijk ook niet nieuw. Diverse corporaties zijn lang geleden gestart als coöperatie. De cooperatieve woningvereniging is echter in deze tijd wel een instrument om opnieuw in te zetten. Geef deze groepen de regie in handen, dan worden de woningen naar wens en de betrokkenheid met woning en woonomgeving groot.

CPOH is een middel om betaalbare vrije sector huurwoningen te realiseren voor de mensen met een middeninkomens voor wie geen betaalbaar alternatief is. De betaalbaarheid wordt mede bereikt door de woningen in eigen beheer te nemen. De vereniging heeft geen winstoogmerk, wel een sluitende exploitatiebegroting. Bij de uitwerking van het plan zijn redelijke woonlasten en een sluitende exploitatiebegroting harde randvoorwaarden.