Alle woningen zijn reeds verhuurd. Bij interesse kunt u zich op de wachtlijst laten plaaten.

De eerste schetsen

De eerste schetsen

In april presenteerde de architect aan de leden van WaalwijkWonen de eerste schetsen. Deze maakte hij aan de hand van de wensen van de leden. Met in het achterhoofd dat deze zeker nog niet als definitief gezien kunnen worden, willen we deze echter toch ook voor de volgers tonen via de website. Als basis van de grondgebonden woningen is een tekening gemaakt waarbij alle voorzieningen op de begane grond zijn gesitueerd. Deze basis kan dan worden uitgebreid met een opbouw (groot of klein). Vervolgens is er nog een mogelijkheid om te kiezen voor een patio (kleine tuin) of een volwaardige tuin. Ook voor de appartementen werden de eerste schetsen gepresenteerd. Kenmerkend hierbij is het grote vloeroppervlak en de grote balkons. Daarnaast werden de eerste ideeën over de inrichting van zowel de locaties Oranjeplein als voormalige Pastoor Kuijpersschool gepresenteerd. Aan de hand van deze presentaties koos de algemene ledenvergadering unaniem voor de locatie Oranjeplein. Het verzoek om deze locatie aan WaalwijkWonen toe te wijzen is dan ook neergelegd bij de gemeente.

Bij een inventarisatie onder de leden bleek, dat een aantal leden pas op termijn als huurder wil instappen. Hiermee bestaat voor nieuwe leden nog de mogelijkheid om bij oplevering als huurder in aanmerking te komen. Dit geldt voor zowel de grondgebonden woningen als de appartementen. Blijft onverlet dat nieuwe leden zich ook aan kunnen melden als zij pas op termijn een woning willen huren. Uitgangspunt bij de toewijzing is het moment van lid worden. De contributie voor het lidmaatschap van WaalwijkWonen is nu gesteld op € 100,- per jaar.

WaalwijkWonen gaat de komende tijd nog een manifestatie organiseren, waarbij zij zich presenteert aan Waalwijk en omgeving. Hierover wordt u nog geïnformeerd.

carlremmers

Call Now Button