Huren in collectief eigendom

Teveel inkomen voor een sociale huurwoning? Niet willen of kunnen kopen? Word lid van WaalwijkWonen en  huur een van onze woningen!

Voor wie?

 • Behoort u tot de middeninkomensgroep (€ 36.500 en hoger)?
 • Bent u op zoek naar een betaalbare huurwoning maar krijgt u geen sociale huurwoning meer?
 • Wilt u – samen met anderen – de regie voeren over uw woning?
 • Spreken de termen betaalbaar, duurzaam en collectief u aan?

Dan is de coöperatie WaalwijkWonen UA het eindpunt van uw zoektocht.


Wat is WaalwijkWonen?

Een gemotiveerde groep mensen, geadviseerd door het adviesbureau ‘LINT woon en welzijn’, heeft in Waalwijk huurwoningen laten bouwen die het gat vullen tussen de sociale huurwoningen en de vaak (te) dure huurwoningen in de vrije sector.

Om het collectief te benadrukken is gekozen voor een coöperatieve vereniging. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de woningen: de verhuur, het beheer en (klein en groot) onderhoud. Ook het huurprijsbeleid en de jaarlijkse huurverhoging worden door de coöperatie bepaald. De coöperatie heeft geen winstoogmerk. Dat maakt dat de jaarlijkse huurverhoging bescheiden blijft.

‘WaalwijkWonen’ is een coöperatieve vereniging met een uitgesloten aansprakelijkheid.


Lid worden

Als u overweegt om lid te worden, lees dan eerst het onderstaande. Daarna kunt u het inschrijfformulier downloaden. De datum/tijd dat het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier door ons wordt ontvangen, bepaalt tevens uw plaats op de toewijzingslijst. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Onze doelgroep zijn de huishoudens uit de middeninkomensgroep (€ 36.500,- en hoger) die een huurwoning zoeken, geen sociale huurwoning meer krijgen en ook geen woning kunnen of willen kopen. Voldoet uw inkomen niet aan deze norm maar heeft u andere middelen waarmee u de huur kunt betalen, dan bent u ook welkom.

Ook mensen die op langere termijn een huurwoning willen, kunnen nu al lid worden. Daarmee komt u op de wachtlijst voor een woning en heeft u meer kans op een woning op het moment dat u wilt verhuizen.

De motivatie van de leden om via de coöperatieve vereniging te huren zal vooral tot uitdrukking komen in de navolgende punten:

 • Regie blijven voeren over de eigen (woon)wensen, onafhankelijk van de bestaande instituten op de markt van huurwoningen in de vrije sector.
 • Het zelf opzetten van een project en daarvoor ook de verantwoordelijkheid willen nemen.
 • Zekerheid dat men een woning huurt voor een acceptabele huurprijs, die door zelfwerkzaamheid laag wordt gehouden, die jaarlijks door de vereniging wordt aangepast volgens de CPI en niet volgens de vrije markt.( In 2020 was de verhoging 1,5% , terwijl de vrije markt een verhoging liet zien van minimaal 3,5 tot 5%.)
 • Een eventueel batig saldo (ook al is winst geen oogmerk) komt direct ten goede aan de vereniging en de ledenraad kan beslissen over het gebruik ervan.
 • De jaarlijkse contributie bedraagt € 100,-
 • De maandhuur bedraagt € 1130,61 per maand en de bijkomende kosten € 55,- per maand.
 • De waarborgsom is € 3.391,83 welke wordt terugbetaald bij beëindiging van de huur, mits de woning netjes wordt opgeleverd.
 • Elk huis beschikt over een tuin van 40m2 en een berging.

De gezamenlijke verantwoordelijkheid kan verder gaan dan alleen de woningen. Bij een coöperatie zijn de buren geen onbekenden maar leden van de vereniging, een kleine groep mensen die je kent en spreekt. Burenhulp wordt gemakkelijk en gewoon, mantelzorg bespreekbaar en een vanzelfsprekendheid. Dit sluit aan op de huidige tijd waarin van mensen verlangd wordt dat zij langer zelfstandig thuis blijven wonen en de zorg zoveel mogelijk zelf organiseren. De ‘mantelzorger’ woont een paar deuren bij je vandaan. En mocht het nodig zijn, dan kun je gezamenlijk zorg ‘inkopen’.    lint