Nieuws


Huur en huurverhoging, een korte uitleg

WaalwijkWonen is verantwoordelijk voor het verhuurbeleid van de 16 woningen. Het gaat dan niet alleen om de huur maar ook om de jaarlijkse huurverhoging. En dan blijkt… We starten misschien met een huur die hoger is dan oorspronkelijk bedacht was. Maar na een aantal jaren – en een bescheiden jaarlijkse huurverhoging – wordt huren bij WaalwijkWonen toch echt goedkoper dan huren bij een particuliere verhuurder of belegger.

In deze grafiek huurverhoging en deze tabel huur en huurverhoging WaalwijkWonen vs particuliere verhuur is dit goed zichtbaar. In grafiek en tabel ziet u het volgende rekenvoorbeeld:

  • Aanvangshuur WaalwijkWonen € 1.100, jaarlijkse huurverhoging 1,5%
  • Aanvangshuur van overige particuliere verhuurders € 950, jaarlijkse huurverhoging 4%, 4,5% en 5%.

Bij een aanvangshuur van € 950 en een jaarlijkse huurverhoging van 4% is in jaar 6 de huur al even hoog als die van WaalwijkWonen. Bij een jaarlijkse huurverhoging van 4,5% en 5% is dit respectievelijk al in de jaren 5 en 4.

Wilt u meer informatie over het verhuurbeleid van WaalwijkWonen. Neem dan contact met ons op via info@waalwijkwonen.nl. Wij vertellen u er graag alles over.


een geslaagde informatieavond

Op dinsdag 20 maart heeft WaalwijkWonen een informatieavond georganiseerd voor geïnteresseerden.  Na een korte terugblik op de afgelopen jaren, is een uitleg gegeven over de coöperatieve vereniging WaalwijkWonen, onze doelstellingen, verantwoordelijkheden en de voordelen van eigen regie. En uiteraard zijn de plannen gepresenteerd. Het worden 16 levensloopbestendige en duurzame woningen.

We hopen na deze avond weer een aantal nieuwe leden te kunnen verwelkomen. Het einde is in zicht. Volgend jaar wonen aan het Oranjeplein in Waalwijk.

Heeft u interesse of vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn enthousiast en vertellen u graag alles over WaalwijkWonen.

Een goed bezochte avond voor WaalwijkWonen


bestemmingsplan ter inzage

De gemeente Waalwijk heeft een bestemmingsplan opgesteld om de bouw van de woningen van WaalwijkWonen mogelijk te maken. Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de gemeente. Op dinsdag 30 januari vanaf 19.00 uur is er een inloopavond op het gemeentehuis. U bent van harte welkom.


Onze locatie is tijdelijk in gebruik maar… we gaan verder!

Al langere tijd heeft WaalwijkWonen een optie op de grond aan het Oranjeplein. Recentelijk is het schoolgebouw dat op onze locatie staat weer in gebruik genomen als schoolgebouw. Dit betekent echter niet dat wij niet doorgaan! We zijn met de gemeente in onderhandeling over de overdracht van de grond. De school blijft er 1 schooljaar gebruik maken van het gebouw en erna gaat de grond over naar WaalwijkWonen. En we hebben een investeerder gevonden die bereid is te investeren in ons project.

We gaan dus verder! Heeft u interesse, neem dan gerust contact met ons op.


Opnieuw aandacht voor de wooncoöperatie

Wij zijn er al jaren mee bezig. En inmiddels zijn ook anderen ermee aan de slag: betaalbare huurwoningen voor gezinnen met een middeninkomen: voor hen die geen sociale huurwoning meer krijgen en voor wie het kopen van een huis ook geen optie (meer) is.

Onlangs is opnieuw aandacht besteed aan een aantal initiatieven in Nederland. Ook WaalwijkWonen is geïnterviewd. Wij willen dan ook graag het boek en het artikel over WaalwijkWonen onder uw aandacht brengen. Op de pagina’s 31-32 van de PDF (pagina’s 58-61 van het boek) en pagina’s 37 en verder van de PDF (pagina’s 70 en verder van het boek) leest u ons verhaal. (Open de publicatie in een nieuw venster)

Er is veel positiefs te melden over WaalwijkWonen en de andere initiatieven. Toch is het nog geen gelopen race. ‘De markt moet het oppakken’ is een gevleugelde uitdrukking van minister Blok. De praktijk is en blijft echter weerbarstig als het gaat om het financieren van een project als het onze. Het afgelopen jaar hebben we met veel marktpartijen gesproken. En nog te vaak stuitten we op strijdige belangen. Woningen voor alle generaties met een betaalbare huur is voor ons essentieel. En door zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor uitvoering van de verhuur, het beheer en onderhoud kunnen wij de huurprijs significant beïnvloeden in het voordeel van de huurders.

Voor het bestuur van WaalwijkWonen is het nog geen gelopen race. We voeren nog steeds gesprekken. Toch komen we langzaam maar zeker richting een realistisch plan. Volhardend en met een niet aflatende passie werken we toe naar oplossingen om onze ambitie te realiseren:

‘Betaalbare huurwoningen voor de middeninkomensgroep, duurzaam en geschikt voor elke levensfase.’

U bent nog steeds van harte welkom als lid van WaalwijkWonen en potentieel huurder. Laat het ons weten als u (nog steeds) geïnteresseerd bent. Bij belangstelling willen graag een informatieavond organiseren. Dan is er ook gelegenheid om vragen te stellen. Het lidmaatschap en daarmee de mogelijkheid om huurder te worden, kost slechts € 100,- per jaar. ‘De wooncoöperatie, dat zijn wij.’ Doet u mee?

Wilt u meer informatie dan graag een berichtje naar info@waalwijkwonen.nl.


WaalwijkWonen in het landelijk nieuws

WaalwijkWonen gaat nu ook landelijk bekendheid krijgen. Op donderdag 25 september werden zowel bij de voorzitter thuis als op onze toekomstige bouwlocatie opnames gemaakt voor de NOS. Op zaterdag 27 septmeber werd bij het nieuws van 18.00 en 20.00 uur het item uitgezonden. Bekijk het fragment


De eerste schetsen

In april presenteerde de architect aan de leden van WaalwijkWonen de eerste schetsen. Deze maakte hij aan de hand van de wensen van de leden. Met in het achterhoofd dat deze zeker nog niet als definitief gezien kunnen worden, willen we deze echter toch ook voor de volgers tonen via de website. Als basis van de grondgebonden woningen is een tekening gemaakt waarbij alle voorzieningen op de begane grond zijn gesitueerd. Deze basis kan dan worden uitgebreid met een opbouw (groot of klein). Vervolgens is er nog een mogelijkheid om te kiezen voor een patio (kleine tuin) of een volwaardige tuin. Ook voor de appartementen werden de eerste schetsen gepresenteerd. Kenmerkend hierbij is het grote vloeroppervlak en de grote balkons. Daarnaast werden de eerste ideeën over de inrichting van zowel de locaties Oranjeplein als voormalige Pastoor Kuijpersschool gepresenteerd. Aan de hand van deze presentaties koos de algemene ledenvergadering unaniem voor de locatie Oranjeplein. Het verzoek om deze locatie aan WaalwijkWonen toe te wijzen is dan ook neergelegd bij de gemeente.

Bij een inventarisatie onder de leden bleek, dat een aantal leden pas op termijn als huurder wil instappen. Hiermee bestaat voor nieuwe leden nog de mogelijkheid om bij oplevering als huurder in aanmerking te komen. Dit geldt voor zowel de grondgebonden woningen als de appartementen. Blijft onverlet dat nieuwe leden zich ook aan kunnen melden als zij pas op termijn een woning willen huren. Uitgangspunt bij de toewijzing is het moment van lid worden. De contributie voor het lidmaatschap van WaalwijkWonen is nu gesteld op € 100,- per jaar.

WaalwijkWonen gaat de komende tijd nog een manifestatie organiseren, waarbij zij zich presenteert aan Waalwijk en omgeving. Hierover wordt u nog geïnformeerd.